MAGIX Video deluxe 17.0

MAGIX Video deluxe 17.0

Magix AG – Commercial –
ra khỏi 56 phiếu
4 Stars User Rating
Video Deluxe là giải pháp của bạn một cửa cho tất cả các loại video thao tác! Hoàn hảo cho việc tạo ra lớn, tìm kiếm Trang chủ videos! Video sang trọng mang đến cho bạn sự tự do để làm nhất với video nhà của bạn!

Tổng quan

MAGIX Video deluxe là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Magix AG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MAGIX Video deluxe là 17.0, phát hành vào ngày 04/09/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

MAGIX Video deluxe đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của MAGIX Video deluxe đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MAGIX Video deluxe!

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có MAGIX Video deluxe cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Magix AG
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại